#लखिनाथ अवतार


  • ( लोखाडी ) लखिनाथ अवतार

    आइतबार, ०३ भदौ २०७५     पण्डित पदम राज भट्ट

    वर्ष पहिले को कुरा हो 'बैतडी डिलासैनी गाउॅपालीका को वडा नं, ७ कार्कीगाऊ ढाण गगडी मा एक बुढी बस्थिन् । बुढी एक्लै थिइन् बुढीआमाका दुई बाॅझा गाई थिए । बुढी आमा गाई हरूको लागि घाॅस काट्न वन जान्थिन् अर्थात् पनरूवाॅ पातल बाट घास काटेर ल्याउथिन्।
  • 1 (current)